Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

                                                                     o g ł a s z a

                                                    II  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY   

na sprzedaż wolnych od wszelkich obciążeń nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Bogatynia,

określonych w poniższym załaczniku.