Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

                                                              o g ł a s z a

                                           III  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY   

 na  sprzedaż wolnych od wszelkich obciążeń i zobowiązań nieruchomości niezabudowanych ,objętych kw. nr JG1Z/00015552/3

stanowiących  własność Gminy Bogatynia położonych w Bogatyni przy ul. Leśnej/Szczęśliwej  określonych w poniższym załączniku.