OGŁOSZENIE
     
        Na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
      (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze.zm.)

                         BURMISTRZ  MIASTA  I GMINY BOGATYNIA
 

                                                     ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

    na  sprzedaż wolnej od wszelkich obciążeń i zobowiązań nieruchomości niezabudowanej, objętej KW.
   nr JG1Z/00036198/6 stanowiącej własność Gminy Bogatynia położonej w Wyszkowie określonej poniżej: