OGŁOSZENIE
     
      Na  podstawie  art. 37 ust.1 i art. 38  ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami


      (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze.zm.)
        
                                       BURMISTRZ  MIASTA  I GMINY BOGATYNIA
 
     ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż wolnych od wszelkich obciążeń i zobowiązań nieruchomości

     objętych KW nr  JG1Z/00016922/5 stanowiących własność Gminy Bogatynia położonych w Białopolu określonych

     szczegółowo w poniższym załaczniku: