Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U. z 2014, poz.1490 z późn. zm)  w sprawie sposobu i trybu

 przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

                

                          Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia podaje do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku I  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Bogatynia,

który odbył się w dniu 17 listopada  2020 r. o godz. 9 00  w  Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. 1 –go Maja 29 w pokoju nr 1 (parter),

które opisane zostały w poniższym załączniku.