ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 7 grudnia 2020 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.

2.      Przyjęcie protokołu nr 16 z dnia 2 listopada 2020 r.

3.      Omówienie skargi p. Leszka K.

4.      Sprawy różne, wolne wnioski.

5.      Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji

Dominik Zawada