ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się w dniu 26 stycznia 2021 r. o godz. 9:00 w sali widowiskowej Bogatyńskiego Ośrodka Kultury.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Podjęcie uchwał:
4.1 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 350.2020/
4.2 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu  /projekt nr 351.2020/
4.3 w sprawie rozpatrzenia skargi p. M.G. dotyczącej zmiany decyzji nr ZS/111/7/2012 z dnia 13.07.2012 roku i sposobu naliczania zasiłku stałego na Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia  /projekt nr 352.2020/
4.4  w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r., zmienionej uchwałą Nr XXXII/183/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 20 stycznia 2020 r., zmienionej uchwałą Nr XXXVII/214/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej /projekt nr 353.2020/
4.5 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 355.2020/
4.6  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 359.2020/
4.7  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu /projekt nr 366.2020/
4.8 w sprawie wyrażenia zgody na najem garażu, odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego
i przedłużenie umowy najmu garażu /projekt nr 367.2020/
4.9 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  /projekt nr 368.2020/
4.10 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 369.2020/ 
4.11 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 370.2020/
4.12 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy projekt nr 372.2021/
4.13 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 373.2021/
4.14 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 374.2021/
4.15 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 375.2021/
4.16 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy/projekt nr 376.2021/
4.17 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 377.2021/
4.18 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 378.2021/
4.19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni na 2021 rok /projekt nr 379.2021/
4.20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 380.2021/
5.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
6.Sprawy różne, wolne wnioski.
7.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni

Artur Oliasz