OGŁOSZENIE

  Na  podstawie  art. 37 ust.1 i art. 38  ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze.zm.)
       
                                      BURMISTRZ  MIASTA  I GMINY BOGATYNIA 

                                                   ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż wolnej od wszelkich obciążeń i zobowiązań nieruchomości objętej KW nr  JG1Z/00015552/3 stanowiącej własność

Gminy Bogatynia położonej  w Bogatyni szczegółowo określonej w poniższym załączniku.