OGŁOSZENIE

  Na  podstawie  art. 37 ust.1 i art. 38  ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze.zm.)      

                              

                                  BURMISTRZ  MIASTA  I GMINY BOGATYNIA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż wolnych od wszelkich obciążeń i zobowiązań nieruchomości objętych

KW nr  JG1Z/00015717/8 stanowiących własność Gminy Bogatynia położonych w Działoszynie szczegółowo określonych

w poniższym załączniku.