ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2021 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 46 z dnia 29 marca 2021 r.
3. Analiza organizacyjno-finansowa placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia.
4. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.
5. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego, przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego na terenie Gminy Bogatynia.
6. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 rok Gminy Bogatynia
7. Omówienie odpowiedzi Prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” dotyczącej uzupełnienia wniosku. 
8. Omówienie odpowiedzi na wniosek nr 31 z dnia 29 marca 2021 r.
9. Sprawy różne, wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca  Komisji
Barbara Otrociuk