OGŁOSZENIE

  Na  podstawie  art. 37 ust.1 i art. 38  ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze.zm.)
       
                                      BURMISTRZ  MIASTA  I GMINY BOGATYNIA 
 

    ogłasza I przetarg ustny nieograniczony   na sprzedaż wolnej od wszelkich obciążeń i zobowiązań nieruchomości objętej

KW nr  JG1Z/00004541/3 stanowiącej własność Gminy Bogatynia położonej  w  Krzewinie  szczegółowo opisanej w poniższym załączniku.