Zarządzenie Nr 135/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatyni
z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie  powołania  składu osobowego Młodzieżowego Zespołu Doradczego przy Burmistrzu Miasta i Gminy Bogatynia na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 w związku z art. 7 ust. 1 pkt.  17 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 49/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia  25 marca  2021 r. w sprawie powołania  Młodzieżowego Zespołu Doradczego przy Burmistrzu Miasta i Gminy Bogatynia zarządzam, co  następuje:

§ 1


Powołuję  następujący skład  osobowy Młodzieżowego Zespołu Doradczego przy Burmistrzu Miasta i Gminy Bogatynia na rok szkolny 2021/2022:
1. Maja Paprocka - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni,
2. Hubert Wolkiewicz - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni,
3. Malwina Uss – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bogatyni,
4. Oskar Fernówka - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Bogatyni,
5. Nikola Chodzińska – Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Porajowie,
6. Karol Siemaszko – Szkoła Podstawowa im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolnie Zdroju,
7. Emilia Olejarz – Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie,
8. Joanna Kruk – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bogatyni,
9. Wiktoria Chróścicka – Zespół Szkół Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni.

§ 2

Wykonanie  zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.