W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2020 rok.

Data uchwały:
2021-07-30

Numer uchwały:
LXIV/411/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia