Uchwała Nr XII / 98 / 2003
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 1 grudnia 2003 roku

w sprawie nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla
Miasta i Gminy Bogatynia”


Na podstawie § 4 regulaminu nadania tytułu i odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Bogatynia”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXII/279/96 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27 września 1996r. Rada Gminy i Miasta w Bogatyni u c h w a l a, co następuje:


§ 1

Tytułem i odznaką „Zasłużony dla Miasta i Gminy Bogatynia” odznaczeni zostają przedstawiciele władz trzech państw Polski, Niemiec i Czech:

1. Jan Pniewski - Zastępca Dyrektora Departamentu Programowania i Strategii w Ministerstwie Infrastruktury RP,
2. Ignacy Bochenek - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu RP,
3. Milan Machart - Dyrektor Departamentu w Ministerstwie Gospodarki i Dróg Republiki Czeskiej,
4. Milan Faltus - były Starosta Miasta Hradek nad Nisou,
5. Claus Dieter Stolle - Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg w Federalnym Ministerstwie Komunikacji w Bonn,
6. Holger KnĂĽpfer - naczelnik wydziału Inwestycji w Urzędzie w Zittau,
7. Ina Beate GroĂź - Instytut Rozwoju Regionalnego w Lipsku.§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.