ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 października 2021 r. o godz. 14:15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 25 z posiedzenia komisji w dniu 04.10.2021 r.
3. Skarga na MZGK.
4. Sprawy różne, wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Dominik Zawada