W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.

Data uchwały:
2021-11-30

Numer uchwały:
LXXIII/456/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem
1 stycznia 2022 r.