W sprawie:
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na mienie gminne nieruchomości gruntowej od Skarbu Państwa.

Data uchwały:
2021-11-30

Numer uchwały:
LXXIII/457/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia