W sprawie:
przyjęcia "Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Data uchwały:
2021-11-30

Numer uchwały:
LXXIII/463/21

Podjęta przez:
Radę Miejskąw Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia