ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 stycznia 2022 roku o godz. 14:00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni
odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 69 z dnia 29 grudnia 2021 r.
3. Omówienie i sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju za 2021 r.
4. Omówienie i sporządzenie planu pracy Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju na 2022 r.
5. Omówienie odpowiedzi na wniosek nr 96.
6. Omówienie odpowiedzi na wniosek nr 101.
7. Omówienie odpowiedzi na wniosek nr 103.
8. Omówienie odpowiedzi w sprawie ograniczenia emisji CO2.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu /projekt nr 521.2022/.
10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Bogatyni /projekt nr 522.2022/.
11. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Pana Daniela Fryc prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pt. „Konsulting Biznesowy i Doradztwo Prawne Daniel Fryc” z siedzibą w Bogatyni /projekt nr 523.2022/.
12. Sprawy różne, wolne wnioski.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji          
Zbigniew Szatkowski