W sprawie:
nieodpłatnego nabycia przez Gminę Bogatynia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa

Data uchwały:
2022-02-28

Numer uchwały:
LXXX/495/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia