W sprawie:
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVI/479/21 Rady Miejskie w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni oraz szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dot

Data uchwały:
2022-04-29

Numer uchwały:
LXXXII/520/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z mocą obowiązującą od 1 marca 2022 r.