Na  podstawie  art. 37 ust.1 i art. 38  ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami
 

              (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze.zm.)
        
 

                                  BURMISTRZ  MIASTA  I GMINY BOGATYNIA
 

   ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości  zabudowanej objętej KW nr JG1Z/00011720/4

   stanowiącej własność Gminy Bogatynia położonej  w  Porajowie  szczegółowo opisanej w poniższym załączniku