W sprawie:
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia umowy najmu pomieszczeń gospodarczych

Data uchwały:
2022-05-30

Numer uchwały:
LXXXIII/528/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia