W sprawie:
przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021"

Data uchwały:
2022-05-30

Numer uchwały:
LXXXIII/537/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podpisania