OGŁOSZENIE  

      Na  podstawie  art. 37 ust.1 i art. 38  ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami
      (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze.zm.)
       
                                               BURMISTRZ  MIASTA  I GMINY BOGATYNIA


      ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej objętej KW nr JG1Z/00016925/6 stanowiącej własność
     

     Gminy Bogatynia położonej  w  Jasnej Górze  szczegółowo opisanej w poniższym załączniku.