O G Ł O S Z E N I E
    
        Na podstawie art. 13, 37, 38 oraz 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) 


                                           BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  BOGATYNIA


    ogłasza III przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż  lokalu mieszalnego nr 4, położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wolnostojącym  przy ul. Aleja Żytawska 26 w Bogatyni  szczegółowo opisanego w poniższym załączniku.