W sprawie:
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2022 roku

Data uchwały:
2022-08-10

Numer uchwały:
LXXXIX/554/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego