W sprawie:
oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni za rok 2021

Data uchwały:
2022-08-10

Numer uchwały:
LXXXIX/557/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia