W sprawie:
aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej z elementami planu elektromobliności miejskiej dla Miasta i Gminy Bogatynia na lata 2021-2027"

Data uchwały:
2022-08-10

Numer uchwały:
LXXXIX/558/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia