W sprawie:
rozpatrzenia petycji z dnia 22 lipca 2022 r. dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

Data uchwały:
2022-09-26

Numer uchwały:
XCII/576/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia