ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 października 2022 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 43 z posiedzenia komisji w dniu 22.09.2022 roku.
3. Informacja nt. funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni – sytuacja bieżąca, planowane kontrakty, sytuacja finansowa.
4. Sprawy różne, wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Krystyna Dudziak – Piwowarska