ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2022 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Zdrowia z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 45 z posiedzenia komisji w dniu 23.11.2022 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2023 rok /projekt nr 636.2022/
4.Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bogatynia /projekt nr 635.2022/
5.Sprawy różne, wolne wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

Krystyna Dudziak – Piwowarska