W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok

Data uchwały:
2022-11-28

Numer uchwały:
XCVI/600/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2023 r.