W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2022 rok

Data uchwały:
2022-11-28

Numer uchwały:
XCVI/603/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr LXXVII/483/22 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2022 r.