W sprawie:
uchylenia uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych z gminnego zasobu nieruchomości dotychczasowym najemcom lub dzierżawcom

Data uchwały:
2023-01-23

Numer uchwały:
CI/626/2023

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego