ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 2 lutego 2023 roku o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 14 z dnia 17 sierpnia 2022 r.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Statutowej za 2022 rok.
4. Plan pracy Komisji Statutowej na 2023 rok.
5. Postęp prac w sprawie heraldyki gminy Bogatynia.
6. Statuty osiedli – propozycje zmian w zapisach.
7. Statuty sołectw – propozycje zmian w zapisach.
8. Sprawy różne, wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Dorota Bojakowska