ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 6 lutego 2023 roku o godz. 16:00 w sali ślubów Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z proponowanym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 34 z posiedzenia komisji w dniu 09.01.2023 roku.
3.Zakończenie kontroli w sprawie wydatkowania środków finansowych na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Bartkowie” – wniosek z sesji Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia  19 grudnia 2022 roku.
4.Sprawy różne, wolne wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
                
Krystian Bajsarowicz