W sprawie:
zmiany uchwały Nr XLIX/316/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i

Data uchwały:
2023-03-22

Numer uchwały:
CIV/651/23

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego