W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bogatynia na lata 2023 - 2026

Data uchwały:
2023-03-22

Numer uchwały:
CIV/653/23

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia