W sprawie:
skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni

Data uchwały:
2023-03-22

Numer uchwały:
CIV/659/23

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia