Załącznik nr 1 - Uchwała dotycząca przystąpienia do sporządzenia ww. miejscowego planu zagopodarowania przestrzennego.

Załącznik nr 2 - zalącznik graficzny do ww. uchwały.

Załącznik nr 3 - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów w obrębach ewidencyjnych: Bogatynia II, Działoszyn, Strzegomice, Wigancice Żytawskie, Wyszków i Zatonie w rejonie zwałowiska zewnętrznego Kopalni Węgla Brunatnego „Turów” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dotyczącej wyżej wymienionego planu miejscowego.

Załącznik nr 4.1 - 4.6 - Etap opiniowania i uzgadniania miejscowego planu zagoospodarowania przestrzennego dla części obszarów w obrębach ewidencyjnych: Bogatynia II, Działoszyn, Strzegomice, Wigancice Żytawskie, Wyszków i Zatonie w rejonie zwałowiska zewnętrznego Kopalni Węgla Brunatnego „Turów” wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.