W sprawie:
powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Data uchwały:
2023-05-31

Numer uchwały:
CVII/675/23

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia