ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 września 2023 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 87 z posiedzenia komisji w dniu 21.09.2023 roku.
3.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Województwa Dolnośląskiego w zakresie rewitalizacji linii kolejowej Zgorzelec – Bogatynia w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej + /projekt nr 795.2023/.
4.Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2023 roku.
5.Sprawy różne, wolne wnioski.
6.Zamknięcie posiedzenia.                      


Przewodnicząca Komisji

Barbara Otrociuk