W sprawie:
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bogatynia

Data uchwały:
2023-11-29

Numer uchwały:
CXXI/765/23

Podjęta przez:
Radę Miejską w Boagtyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XCVIII/614/22 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bogatynia.