ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 4 marca 2024 r. o godz. 15:15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2.Przyjęcie protokołu nr 46 z posiedzenia komisji w dniu 07.02.2024 roku.
3.Wybór przedstawicieli do prac w komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku przez kluby sportowe zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu.
4.Sprawy różne, wolne wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
 
Filip Barbachowski