Obwieszczenie

Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni zatwierdzonego Uchwałą Nr XXII/189/2000 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25 kwietnia 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni ze zmianami
 

 

1. Na podstawie § 40 ust.9 Uchwały Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2005 r.
Nr 58 poz.1259) ogłasza w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni zatwierdzonego Uchwałą Nr XXII/189/2000 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25 kwietnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych :

1) Uchwałą Nr XXIV/200/2000 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni,
2) Uchwałą Nr XXVII/213/2000 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10 października 2000 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni,
3) Uchwałą Nr XXIX/232/2000 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni,
4) Uchwałą Nr XXX/246/2000 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni,
5) Uchwałą Nr XXXV/276/2001 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni,
6) Uchwałą Nr XLIII/325/2002 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 19 marca 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni,
7) Uchwałą Nr XI/88/03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 października 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni,
8) Uchwałą Nr XII/94/03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 1 grudnia 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni,
9) Uchwałą Nr XIV/115/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 26 lutego 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni,
10) Uchwałą Nr XIX/167/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni,
11) Uchwałą Nr XXVI/219/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni,
12) Uchwałą Nr XXXI/265/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni,
13) Uchwałą Nr XXXIX/348/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni,
14) Uchwałą Nr VI/38/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 12 lutego 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni,
15) Uchwałą Nr XIV/99/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25 lipca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni,
16) Uchwałą Nr XVI/120/07 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 25 października 2007r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.
Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka