Protokół z kontroli kompleksowej Gminy Bogatynia przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni (ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia) zwanym dalej Urzędem przez inspektorów do sprawĂ,­ko kontroli gospodarki finansowej z Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu:

  • Marię Kołtowską działającą na podstawie upoważnienia nr 23 7. 16 lutego 2005 roku w okresie od 28 lutego 2005 roku do 20 maja 2005 roku, z wyłączeniem 29,03, 8.04, 14-15.04, 19.04, i 2 maja 2005 roku.
  • Jolantę Grunwald na podstawie upoważnienia nr 24 z 16 lutego 2005 roku w okresie od 7 marca 2005 roku do 20 maja 2005 roku, z wyłączeniem 8.04, 14-15.04, 19.04, 2.05.i 12.05.2005 roku,
  • Zdzisława Dzodzeja działającego na podstawie upoważnienia nr 25 z lutego 2005 roku w okresie od 28 lutego 2005 roku do 20 maja 2005 roku, z wyłączeniem 8.04., 14-15.04. 19.04. i 2.05.2005 roku.