Bogatynia, 17 kwietnia 2013 r.


Informacja Burmistrza Miasta
 i Gminy Bogatynia


      Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje mieszkańców miasta i gminy Bogatynia o wstrzymaniu do odwołania przyjmowania wniosków na udzielenie dotacji do zakupu i montażu kolektorów słonecznych, w związku z przekroczeniem środków, jakie zostały zaplanowane na ten cel w budżecie gminy Bogatynia.
 

Niniejsza informacja zostaje podana do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia: www.bipbogatynia.pl, oficjalnej stronie Miasta i Gminy Bogatynia: www.bogatynia.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń urzędu.