Uchwała Nr XXIX/271/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2012-2020

Uchwały do Uchwały Nr XXIX/271/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Pognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2012-2020:


1. Uchwała Nr XXX/281/12  Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 18 stycznia 2012 roku
2. Uchwała Nr XXXII/296/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia  24 lutego 2012 roku
3. Uchwała Nr XXXIV/306/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 15 marca 2012 roku
4. Uchwała  Nr XXXV/312/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia  28 marca 2012 roku
5. Uchwała Nr XXXVII/333/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 08 maja 2012 roku
6. Uchwała Nr XLII/351/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 22 czerwca 2012 roku
7. Uchwała Nr XLIII/814/12  Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 czerwca 2012 roku