Przebudowa ul. Dworskiej i fragmentu ul. Turowskiej w Bogatyni, będących w ciągu drogi powiatowej nr 2361D

Data publikacji:

8 Wrzesień 2009

Autor publikacji:

Teresa Morawska

Zamawiający – Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w ramach trybu „przetarg nieograniczony”, o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zaprasza do złożenia ofert.